Facebook Like

Back to English

 

Česká verze stránek bohužel není v provozu. Máte-li jakékoli dotazy k jejich obsahu, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu.

–> Prohlédnout anglickou verzi

–> Napsat email: klara@pernicova.com


 

Kontakt:

klara@pernicova.com

O mně:

Zajímá mě, jakým způsobem člověk vnímá a chápe svět. – Každý jedinec si utváří své vědění o světě postupně skládáním zkušeností jedné k druhé. Na všechny pak dále nabaluje nové a nové. Tento proces probíhá celý život a ne lineárně, ale jaksi na přeskáčku „tam a zpět”. Ke zkušenostem, jež nabyl jindy, se člověk příležitostně vrací a podle aktuálních poznatků je pozměňuje nebo rozšiřuje. Většinou přitom ke všemu ze začátku přistupuje s jistým – podle jeho přesvědčení zpravidla docela přesným – očekáváním založeným právě na jeho zkušenostech dosavadních. Každému objektu reflektovanému vědomím v něm tedy náleží předpoklad minulosti i budoucnosti a pozorované skutečnosti jsou vyhodnocovány podle jejich vazeb na dosud poznaný svět.
Vlastně se svojí prací snažím vrátit člověka alespoň o malý krok zpět v procesu, kdy si ve svém vědomí skládá svět. Znejistit jeho vědění a v ideálním případě ho přimět znovu se zamyslet nad některou skutečností, dávno považovanou za neměnný fakt či ho alespoň upozornit na to, že ke světu skutečně přistupuje s množstvím precedensů, které by nutně nemusely být vždy a u všech stejné. Stačila by jenom nezkušenost nebo vybavení odlišnými zkušenostmi a stejná situace by mohla být vyhodnocena zcela jinak. Nabízím snad člověku nový – čerstvý, zkušenostmi nezkažený – pohled na věci, které považuje za dobře známé nebo mu nestály za mnoho pozornosti. Používám k tomuto účelu převážně objekty a videa.

 

Vzdělání:

od r. 2016   Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta, Katedra alternativního a loutkového divadla, prof. Karel Makonj
       Doktorské studium
2012–2013  Akademie výtvarných umění v Praze, Ateliér intermediální tvorby I, prof. Milan Knížák
       titul MgA. (2013)
2012–2013  Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, rozšířený studijní program
2011–2011  Akademie výtvarných umění v Praze, Ateliér nových médií II, doc. Anna Daučíková
2010–2010  Kuvataideakatemia Helsinki, Sochařství, prof. Villu Jaanisoo
2007–2009  Akademie výtvarných umění v Praze, Ateliér intermediální tvorby I, prof. Milan Knížák
2004–2006  Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy
2000–2004  Střední škola uměleckých řemesel v Brně, Propagační výtvarnictví − propagační grafika

 

Vybrané výstavy a performance:

2019
Self-concept32, performance (režie Apolena Vanišová), Hala 29, Pražská tržnice, Praha, ČR

2018
Sousedé, výstava s Vilmou Brzezinovou, Galerie HYB4, Praha, ČR

2017
Animatter, performance s Viktorem Fučekem, Galerie Art Books Coffee, Bratislava, Slovensko
Urban Transformation, výstava, Van Gallery, Lipsko, Něměcko
Loutkový videoart, promítání, Muzeum loutkářských kultur, Chrudim, ČR

2016
Škola Milana Knížáka, výstava, Městské muzeum Chrast, Chrast, ČR
Vivat Karel IV., instalace, kostel sv. Lukáše, Svárov, ČR
Situace 64 ­­­­­− Klára Pernicová a Viktor Fuček, performance, Galerie Pavilon, Praha, ČR …záznam

2015
Pavel Kohout: Ďáblův slovník ekonomie a financí, výstava, Velvyslanectví České republiky, Londýn, Velká Británie …náhled
Fluxus box, Galerie AVU, Praha, ČR …press
Pavel Kohout: Ďáblův slovník ekonomie a financí, výstava, Café Luxor, Praha, ČR …náhled

2014
Lezení, výstava, Galerie k.art.on, Karlin studios, Praha, ČR …press
Pražská Revoluční Domácnost, výstava, Galerie ArtATAK, Praha, ČR …odkaz
Věci, výstava, Městská knihovna v Praze, Artotéka Opatov, Praha, ČR …odkaz

2013
Mezinárodní setkání entomologů, Stánek č. 28, promítání, výstava a performance, Konferenční cenrtum City, Praha, ČR
Addendum (On the Shortness of Life)
, výstava, RED Gallery London, Londýn, Velká Británie …odkaz
IKONA, výstava, Výstavní síň Rafael Mihailov, Veliko Tarnovo, Bulharsko
IKONA, výstava, České centrum Sofie, Sofie, Bulharsko …odkaz
Videokemp, promítání, park Břevnovského kláštěra, Praha, ČR
Diplomanti AVU 2013, výstava, Národní galerie v Praze, Praha, ČR …záznam
Hinter den Bergen, výstava, Galerie Weltecho, Chemnitz, Německo
Tanz Tanec, výstava, Galerie AVU, Praha, ČR

2012
Synergia, výstava, Galerie AVU, Praha, ČR
Synergia, výstava, Galerie FAFA, Helsinki, Finsko …odkaz
Intermediální ateliér AVU prof. Milana Knížáka, výstava, areál firmy Alstom, Brno, ČR
Voda, instalace, Erhartova cukrárna, Praha, ČR

2011
Square, výstava, Bombaj, Indie
Square, výstava, Lalit Kala Art Gallery, Nové Dillí, Indie
Intermediální ateliér prof. Milana Knížáka, výstava, Galerie UFFO, Trutnov, ČR …press

2010
Matěj Kašpar: Orbis pictus, představení (role: Mysl s boulí, Jebloud, Hejťák), AVU, Praha, ČR
Like an Exhibition, výstava, Galerie Kaiku, Helsinki, Finsko

2009
FIGURAMA 09, výstava, Praha, Zlín, Poznaň, České Budějovice, Brusel, Brno, ČR, Polsko, Belgie …press
Ty jsi téma, výstava a performance, Galerie Sam 83, Česká Bříza, ČR …záznam
19 years after, Velvyslanectví ČR, Berlín, Německo

2008
Koncentrát, výstava, Galerie Crux, Brandýs nad Labem, ČR
Intermedialní ateliér AVU Milana Knížáka, výstava, Zámek ve Vimperku, Vimperk, ČR
Gaučák, výstava, AVU, Praha, ČR …záznam

 

MgA. Klára Pernicová
Křtiny 177, 679 05, IČ: 03017311, Živnostenský list vydán Živnostenským úřadem v Praze dne 19. 5. 2014 pod č.j. UMCP1 084005/2014.